PROGRAMMA SYMPOSIUM
“EEN GOEDE DAGBESTEDING DRAAGT BIJ TOT EEN ZINVOL LEVEN”
…wat is het belang en het zinvolle van goede dagbesteding in de GGZ & OGGZ…
3 APRIL 2012
DAGVOORZITTER: Huub Smits, teamleider ACT Gooi & Vechtstreek

12.30 uur
13.00 uur

Inloop en ontvangst
Opening
door Centia Vogels, coördinator PsyTakt

13.05 uur
13.10 uur

Inleiding door dagvoorzitter Huub Smits

Verband tussen (O)GGZ Spiegel-onderzoek en dagbesteding (O)GGZ
Carola Pelder, ervaringsdeskundige, presenteert de resultaten van het landelijk

Spiegelonderzoek 2011:
over de resultaten die hebben aangetoond dat aandacht en dagbesteding van groot belang zijn.

13.15 uur

Visie over dagbesteding zowel binnen OGGZ als GGZ
Wat wordt onder dagbesteding verstaan en hoe gaan we de toekomst tegemoet?
Sprekers:

 

Steven HaverkampBeleidsmedewerker Zorgbelang N.H. -  Haarlem
visie over dagbesteding vanuit cliëntperspectief

 

Arie van Vonno

-

Adjunct-directeur RIBW Gooi & Vechtstreek alsmede
Manager Gespecialiseerde Begeleiding

 

 

 

 

& Maatschappelijke Opvang

 

 

 

visie over dagbesteding OGGZ - MO

 

Hans Vermeulen

-

Teamleider DAC-WESPP – Hilversum
visie over dagbesteding GGZ

14.00 uur

Samenvatting en conclusie van voorgaande discussie
en gelegenheid tot stellen van vragen.

14.15 uur

Muzikaal Intermezzo en film over Dagbesteding

14.30 uur

PAUZE  &  INFORMATIE-MARKT

15.00 uur

Regionale Visie op WMO, Zorg en Welzijn voor Gooi & Vechtstreek
Rol van de Gemeente bij ontwikkelingen aangaande dagbesteding voor de GGZ / OGGZ
Spreker: Hans Uneken - Senior Beleidsadviseur Wonen, Welzijn en Zorg – Gewest G & V

15.15 uur

Arbeidsreïntegratie via dagbesteding
Dagbesteding vergroot de kans op succesvolle arbeidsreïntegratie.
Spreker: Annelies Gieling - Directeur re-Activate Zorg

15.30 uur

Zinvolle Dagbesteding is goede preventie
Dagbesteding gestart vanuit behandeling en nazorg kan terugval beperken en zelfs voorkomen en
leidt dan naar een goede preventie.
Spreker: Henk de Niet - Preventiewerker GGz Centraal afd. Preventie en Innovatie Hilversum

15.45 uur

Muziek en Tai Chi-demonstratie door Nol Twigt

16.00 uur

Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter Huub Smits
met medewerking van:
Bert van Duinen, beleidsmedewerker RIBW 
Peter Hofhuizen, dagelijkse leiding Stichting PakAan G&V
Rianne Kok, trainer/begeleider GGz Centraal – Afd. Training & Educatie
Bob Latten, voorzitter Wmo-raad Hilversum
Ellen Vedel, manager Behandelzaken van Jellinek Gooi & Vechtstreek
Annette v.d. Vliet, ervaringsdeskundige GGZ

16.30 uur

Afsluiting
aansluitend gevolgd tot gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

17.00 uur-17.30 uur

 

Einde Symposium