PSYTAKT is vanaf 2007 bezig met op te komen voor de belangen van mensen met
een GGZ- / (O)GGZ-achtergrond binnen de Gooi en Vechtstreek.

PSYTAKT wil laagdrempelig zijn en vanuit ervaringsdeskundigheid een cliŽntgerichte
ondersteuning bieden aan mensen uit de doelgroep GGZ / (O)GGZ in de regio het
Gooi en omstreken.

PSYTAKT is vanaf 1 januari 2013 onderdeel van RIBW-Gooi & Vechtstreek.

Het optimaliseren van het herstelproces alsmede de deskundigheidsbevordering binnen
de doelgroep die zowel RIBW-G&V als PSYTAKT hoog in vaandel hebben staan, zal door
deze samenwerking ook meer tot ontwikkeling kunnen komen...

PsyTakt was voorheen onderdeel van de Stichting PakAan G&V te Hilversum, maar door
organisatorische veranderingen is PsyTakt geen onderdeel meer van Stichting PakAan.
In goed onderling overleg is deze wijziging tot stand gekomen.
Echter, Stichting PakAan en PsyTakt zullen in de toekomst wel goed contact met elkaar
blijven houden.

PsyTakt is verheugd dat de RIBW Gooi & Vechtstreek PsyTakt onder haar hoede heeft genomen,
waardoor de activiteiten Ė in het belang van de cliŽnten Ė voortgezet kunnen worden.

PsyTakt zal in de toekomst een zinvolle rol kunnen gaan spelen binnen de ervaringsdeskundige
inzet in de RIBW G&V en het kan een aanvullende vorm van dagbesteding (ontspanning in het weekend) voor de cliŽnten zijn.

PsyTakt is een contactgroep voor mensen met een GGZ / OGGZ Ė achtergrond die ver gevorderd zijn in het herstelproces.
Er worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor de cliŽnten, maar indien gewenst dan is het in
sommige situaties mogelijk dat de begeleiders van cliŽnten ook aan de bijeenkomst deelnemen.
Dan graag vooraf overleg.

Hopelijk zal PsyTakt voor de cliŽnten steeds meer een vertrouwd begrip worden, waar men met
plezier naar toe wil gaan.

PsyTakt doet haar uiterste best informatieve bijeenkomsten in het belang van de cliŽnten te organiseren maar vooral ook bijeenkomsten voor de cliŽnten om de cliŽnten een zowel aangename als zinvolle middag aan te kunnen bieden.

Indien er vragen zijn, neem dan gerust contact met de coŲrdinator van PsyTakt op want die is natuurlijk altijd bereid de gestelde vragen te beantwoorden en meer informatie te geven.

Voor meer informatie RIWB Gooi & Vechtstreek zie website: www.ribwgooi.nl